eerlijke kleding webshop

Eerlijke kleding voelt beter aan

Modebewustheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid gaan hand in hand. Aan elke broek, shirt, overhemd, blazer, colbert of ander kledingstuk zit een stukje menselijke arbeid gehecht. Stijlvol en trendy gekleed gaan kan dus pas echt goed aanvoelen wanneer u weet dat de arbeiders die aan de kleding gewerkt hebben op een eerlijke manier behandeld zijn. Hoe weet u dit? Simpel, door kledingitems bij een eerlijke kleding webshop te kopen.

Bij dit jaar geloven we dat geen enkel persoon in geen enkele natie mag worden uitgebuit om de productiekosten voor onze kleding te drukken. We zijn het aan u als consument verschuldigd om erop toe te zien dat dit niet gebeurt. De kledingarbeiders en hun gezinnen hebben het recht op een redelijk bestaan en u hebt het recht om zonder enige vorm van schuldgevoel onze modieuze en scherp geprijsde kleding aan te schaffen. Met de overtuiging dat u bij ons slechts eerlijke kleding aan de garderobe toevoegt zult u met een voldaan gevoel u outfit samenstellen en de deur uitgaan.

 

Eerlijke arbeid in de kledingindustrie
Het gros van de hedendaagse kleding wordt vervaardigd in faciliteiten gevestigd in landen waar het algemeen loonpeil relatief laag ligt. Deze verplaatsing van de productie heeft zich reeds in de laatste decennia van de vorige eeuw ingezet. Het is binnen de kledingindustrie ook haast standaard dat bepaalde onderdelen van de productie (inkoop van materialen, stikken, verpakken e.a.) in de betreffende landen wordt uitbesteed aan lokale leveranciers en fabrieken. Deze onderaannemers stemmen hun lonen, geheel terecht, af op de lokaal geldende salarisstructuur. Het hoeft absoluut niet te betekenen dat de mensen die in de fabrieken werken onderbetaald worden. De kosten voor levensonderhoud zijn immers ook aanzienlijk lager in de lage lonen landen.

De door dit jaar ondersteunde campagne voor eerlijke arbeid binnen de kledingindustrie waakt erover dat elke arbeider in de kledingindustrie een leefbaar loon ontvangt. Een leefbaar loon betekent dat kledingarbeiders met hun regulier salaris kunnen voorzien in hun basisbehoeften (onderdak, voedsel en schoon water, kleding, onderwijs, gezondheidszorg en vervoer) en hiernaast een stuk vrij besteedbaar inkomen overhouden. Een dergelijke beloning zal vaak zelfs hoger uitvallen dan het lokaal geldend minimumloon, welke in bepaalde regio’s om strategische redenen beperkt wordt gehouden. Een leefbaar loon is het meest essentiële onderdeel van eerlijke kleding. De vrouwen en mannen die de textiel bewerken, de patronen uitsnijden, de onderdelen aan elkaar stikken en de kleding verpakken maken aanspraak op een tamelijk bestaan.

 

Ook de werkomstandigheden in de fabrieken en de rechtspositie van arbeiders binnen de kledingindustrie hebben een plek binnen het eerlijke kleding mechanisme. Hierbij gelden de conventies van de International Labor Organisation (ILO) als leidraad. Eerlijke arbeid houdt in dat er geen extensieve werkuren worden gemaakt en dat extra werkuren extra worden uitbetaald. Het betekent dat kinderarbeid wordt uitgesloten volgens internationaal geldende normen en standaarden, en dat er geen loondiscriminatie bestaat tussen vrouwen en mannen die hetzelfde werk verrichten. Werklocaties moeten bovendien veilig en hygiënisch genoeg zijn voor de arbeiders, in verhouding met de algemene condities in de regio. Het is ook belangrijk dat werknemers volgens een arbeidsovereenkomst (vast of tijdelijk) in dienst te zijn van het productiebedrijf. De man of vrouw die uw blazer heeft vast gestikt zal niet van de een op de andere dag zijn of haar baan mogen verliezen.

Hoe wordt het geheel in de gaten gehouden
De eerlijke kleding campagne houdt over de hele wereld intensief contact met lokale en internationale partners binnen een uitgebreid en goed geordend netwerk. Bij de lokale partners binnen het netwerk voor eerlijke arbeid bestaat er gedetailleerde en up-to-date kennis over de plaatselijke loonstandaard en wat je met een bepaald bedrag kunt kopen. Regio’s in India, China, Bangladesh en Turkije zijn samen goed voor bijna tachtig procent van de globale kledingproductie.

Is het systeem 100 procent sluitend?
De monitoring van het systeem voor eerlijke kleding kan in de meeste gebieden best complex zijn, aangezien de globale kledingproductie op zich ook vrij complex in elkaar zit. Een spinsel van aannemers, onderaannemers, agenten en leveranciers maken dat productieprocessen versplinterd plaatsvinden over verschillende faciliteiten, zones en regio’s. Een dergelijke structuur maakt de controle op de naleving van arbeidsstandaarden tot een enorme uitdaging. Binnen het controle mechanisme wordt veelal met positieve en negatieve lijsten gewerkt. Deze geven aan welke faciliteiten zich wel en welke faciliteiten zich niet aan de standaarden voor eerlijke arbeid houden. dit jaar heeft er het volste vertrouwen in dat de gepresenteerde lijsten en de aanvullende keurmerken binnen de campagne een representatief beeld presenteren.

Maakt fair trade kleding duurder?
Er zijn verschillende redenen waarom een leefbaar loon voor kledingarbeiders niet automatisch hoeft te betekenen dat het eindproduct duurder wordt. Een hoger salaris voor de mensen op de vloer heeft dikwijls slechts tot gevolg dat de houder van de productiefaciliteit wat minder over houdt, zonder dat de prijsstructuur van de kleding wordt aangetast. En investeringen in betere werkomstandigheden leiden doorgaans tot verhoging van de productiviteit. Hiernaast moet vermeld worden dat de factor fabrieksarbeid ook slechts één van de schakels is binnen de totale keten van de kledingindustrie. Van eerlijke arbeid zult u als consument nauwelijks prijsverschil merken, maar voor de arbeiders en hun gezinnen kan het een wereld van verschil betekenen.

Eerlijke arbeid in textiel productie
Textiel is het hoofdbestanddeel voor elke broek, overhemd, shirt, blazer of ander kledingitem. Bij het hooghouden van het eerlijke kleding principe mag de teelt van de grondstoffen voor textiel daarom niet uit het oog worden verloren. Katoen is de voornaamste plantaardige grondstof voor textiel gevolgd door linnen. Ook van hennep, bamboe en brandnetels worden de vezels gebruikt om kledingstoffen te vervaardigen. De belangrijkste dierlijke vezels zijn wol en zijde (afscheiding van rupsen en spinnen). De teelt van zowel plantaardige als dierlijke textiel grondstoffen is erg arbeidsintensief. De campagne voor eerlijke kleding houdt er toezicht op dat ook in de textielbranche zowel de veldarbeiders bij grote cultuurondernemingen als de kleine zelfstandige producenten (boeren en veehouders) een billijke beloning voor hun arbeid te ontvangen.

De positieve zijde van het verhaal
Achter de verplaatsing van delen van de kledingproductie naar armere landen zit zeker ook een positief verhaal. De industrie zorgt voor enorme werkgelegenheid en ontwikkeling in veel landen die anders weinig opties hadden. In landen als Cambodja, Bangladesh en Haïti omvat de export van textiel- en kledingproducten meer dan 75 procent van de nationale uitvoer. De productie van kledingstukken zorgt er dus voor dat miljoenen arbeiders over de gehele wereld een vast maandelijks inkomen genereren. Middels de aanschaf van kleding levert u op een bescheiden manier een bijdrage aan de welvaart van de werkers en hun gezinnen binnen het proces. Er is zonder twijfel sprake van een win-winsituatie. dit jaar probeert middels het sanctioneren van de eerlijke kleding campagne ertoe bij te dragen dat er geen verliezers zijn. Niet aan de productie zijde, en niet aan de zijde van de gebruiker. Eerlijke kleding voelt beter aan.

 

No more articles